WEB design

Kurs web dizajna je idealan za one koji su uvijek željeli kreirati vlastitu web stranicu, ali im je za to nedostajalo vještine i znanja. Kurs je namijenjen početnicima i web dizajnerima srednjeg nivoa znanja.

Cilj kursa je da polaznike osposobi za samostalno kreiranje i održavanje web stranice. Kreiranje se sastoji od modula koji podrazumijevaju bazu podataka, gdje se stavljaju sadržaji, kao i od osnova obrade fotografije, dakle uređenja vizuelnog sadržaja. 

Tokom kursa polaznici će savladati osnove HTML-a, Content Mamagement Sistem (CMS), Photoshop, što će im omogućiti da sami budu u stanju da naprave kompletnu web stranicu. Tokom kursa će praviti web stranicu, zamišljenu ili realnu, koja će biti podloga za učenje.

U nastavku će polaznici savladati osnove WordPresa i Joomle. Kao predznanje je potrebno samo osnovno poznavanje rada na računaru.

Trajanje kursa: 50 časova (dva puta po dva časa sedmično)

Cijena kursa: 300 KM - PROMOTIVNOplaćanje na tri rate

pogledano 522 puta

Kontakt informacije

Gdje se nalazimo

Top