SPSS - statistička analiza

Kurs je namijenjen svima koji žele da se upoznaju sa osnovnim statističkim analizama u Excelu i SPSS programu, da razumiju i interpretiraju rezultate statističkih analiza na koje pri svom radu ili svakodnevici nailaze. Primjena SPSS programa neophodna je sve većem broju korisnika, studenata postdiplomskih i doktorskih studija,  menadžerima i stručnjacima, analitičarima podataka iz raznih sektora u preduzećima, konsultantskim kućama, marketinškim istraživačima, istraživačima tržišta i javnog mnijenja,  kreatorima poslovnih strategija i poslovnih politika,  ali i organima uprave i drugim organizacijama.

Cilj ove edukacije je upoznati sudionike kroz primjere i rad na praktičnim vježbama sa statističkim obilježjima i njihovom organizacijom, odnosno ovladati bitnim vještinama korištenja Excela u svrhu statističke obrade podataka. Tokom kursa polaznici će naučiti:

- Da se lako snalaze u programskom okruženju SPSS-a;
- Kako da obavljaju najbitnije procedure analize i obrade podataka;
- Da se upoznaju sa načinom kako da precizno interpretiraju dobijene rezultate analize;
- Kako da povezuju i razmjenjuju podatke SPPS formata sa podacima iz drugih poslovnih aplikacija (Excel i sl).

Kratak opis sadržaja edukacije:

- Kreiranje anketnih upitnika, rad u osnovnim prozorima programa: editor podataka, definisanje promjenljivih, izlazni rezultati;
- Rad sa datotekama podataka (agregiranje, sortiranje, udruživanje podataka iz različitih datoteka);
- Transformacija promjenljivih, rangiranje, sortiranje, filtriranje podataka i provjera pouzdanosti mjerne skale;

- Rad sa dijagramima i izvještajima;
- Deskriptivne statističke analize, istraživanje veza (odnosa) između raznih obilježja i  ispitivanje razlika između grupa (t testovi, ANOVA)
- Razmjena podataka sa drugim programskim aplikacijama (Excel, baza podataka i sl.).

Polaznici će biti osposobljeni da uz pomoć različitih funkcija i analiza, te zahvaljujući informacijama dobijenim na bazi primjene SPSS programa olakšaju proces donošenja poslovnih odluka.

Trajanje kursa je 30 časova produktivne nastave.

Cijena kursa je 250 KM, plaćanje se vrši na dvije rate.

pogledano 5112 puta

Kontakt informacije

Gdje se nalazimo

Top