Intenzivna obuka za rad i projektovanje na fiber optičkim mrežama

Erazmo Centar – Biznis & Edukacija u saradnji sa  AMNED d.o.o. Tuzla  organizuje intenzivnu obuku za osposobljavanje za rad i projektovanje fiber optičkih instalacija.

Obuka je samo dijelom teoretska, a najveći dio vremena posvećen je praktičnim i interaktivnim sadržajima na profesionalnoj opremi. Nakon završetka eduakcije kandidati dobivaju odgovarajući certifikat.

Tokom obuke kandidati će savladati praktične vještine za kvalitetan dizajn, te instalacije i održavanje fiber optičkih mreža. Praktična obuka će polaznicima obezbijediti znanje primjenjivo u aplikacijama za posao u oblasti telekomunikacija i na optičkim LAN/WAN mrežama, G-PON mrežama FTTB i FTTH mrežama. Kandidati nakon stečenog znanja mogu lako pronaći posao u ovoj oblasti na domaćem, a posebno inostranom tržištu. 

Obuka je namijenjena polaznicima koji žele praktično naučiti kako spajati optičke kablove, postavljati konektore, testirati i rješavati praktične probleme na fiber optičkim mrežama, s ciljem povećanja efikasnosti, pouzdanosti i smanjenja troškova zastoja u mrežnom saobraćaju.

Polaznicima nisu neophodna predznanja o fiber optičkim mrežama. Obuka je namijenjena svim zainteresovanim koji svoju karijeru žele započeti ili nastaviti u poslu sa fiber optičkim mrežama, kao majstori i projektanti bez obzira na trenutni profil i zanimanje. Obuka se sastoji od 22 sata nastave, što se može obaviti u tri dana, ukoliko kandidatima tako odgovara, a može biti raspoređeno na više dana. Termini održavanja nastave će biti usaglašeni s kandidatima, prema njihovom raspoloživom vremenu.  Nastava se može izvoditi u prijepodnevnim  ili popodnevnim satima, kao i subotom.

U toku obuke kandidati će savladati slijedeće:

  • Tipove optičkih kablova, standarde ITU-T-a i njihovu primjenu, tipove: fiber optičkih konektora, optičkih ormara, optičkih spojnica, razdjelnika i prespojnih kablova.
  • Tipove optičkih mreža: FTTx, PTPF (Point To Point Fiber) optičke mreže, DWDM  ( Dense Walvelength Division Multiplexing) mreža i njihovu primjenu.
  • Fiber optičke PON mreže i njihovu praktična primjena
  • Priprema kabla za priključenje (skidanje izolacije, montaža konektora, pregled konektora)
  • Spajanje optičkih kablova, uređaji za spajanje
  • Osnovna mjerenja na fiber optičkim instalacijama (VFL, PM, LS)
  • Zahtjevna mjerenja na fiber optičkim instalacijama (OTDR)
  • Uspostavljanje optičke veze, otkrivanje grešaka, testiranje i pohranjivanje podataka.

Cijena edukativnog ciklusa iznosi 300,00 KM + PDV po polazniku, a uključuje predavanja, literaturu, certifikat, radne materijale i osvježenje tokom pauza.

Za prijave dva i više polaznika iz iste firme obezbjeđujemo popust od 15%, a za učenike, studente i nezaposlene popust je 30%.

Erazmo Centar-Biznis &Edukacija                                                                                           Amned d.o.o.

 

pogledano 7523 puta

Kontakt informacije

Gdje se nalazimo

Top