Kurs informatike

Poznavanje rada na računaru je imperativ modernog načina poslovanja i potpuno su nezamisliva radna mjesta na kojima se ne koriste barem osnovne računarske aplikacije.  Kurs informatike omogućava polaznicima da steknu, nadopune svoja znanja i  postanu vješti operateri na računaru. Tokom  produktivne nastave polaznici će savladati Word, Excel i Power Point, te naučiti kako da koriste multimedijalne i mrežne sadržaje. Kurs je koncipiran tako da pomogne polazniku da stekne samopouzdanje i želju za daljim usavršavanjem u svakodnevnom korištenju računara. Tokom kursa polaznici će naučiti da na profesionalan način sastavljaju poslovna pisma, dopise, tabele, grafikone, prezentacije, te naučiti da samostalno instaliraju programe koji su im potrebni. Korištenje složenijih programa svakako predstavlja komparativnu prednost i čini osobe konkurentijim na tržištu rada.

Teme koje će biti obrađivane tokom kursa su:

  • MS Windows - Korištenje računara i upravljanje datotekama,
  • MS Word - Savladavanje rada s alatima koji su potrebni u svakodnevnom poslovanju,obrada teksta, kreiranje tabla, upravljanje podacima,
  • MS Excel - Tabelarne kalkulacije, izrada tabela, osnove proračuna u tabelama, formatiranje sadržaja,
  • MS Power Point - Izrada slajdova i prezentacija,
  • MS Outlook - Informcije i komunikacija (korištenje Interneta i e-mail-a).

Ovaj kurs je kreiran kao osnovni i napredni. 

Trajanje kursa: 30 časova (dva puta po dva časa sedmično)

Cijena kursa: 200 KM (plaćanje u ratama)

pogledano 6498 puta

Kontakt informacije

Gdje se nalazimo

Top