AutoCAD

 Auto CAD – dvodimenzionalno crtanje

 Osnovni zadatak ove edukacijske cjeline je kreiranje i uređivanje profesionalnih 2D crteža. Kurs je namjenjen polaznicima koji nemaju prethodna CAD iskustva, ali je napravljan tako da prirodno, logički slijedi korake u izradi ove vrste crteža. Ovo omogućava polaznicima da lakše razumiju sadržaje koji im se prezentiraju, te da brzo i lako savladaju planirano CAD gradivo. Po završetku kraćih teoretskih prezentacija kandidati će imati priliku da odmah praktično isprobaju sve teoretski obrađene alate i tehnike korištenja CAD alata. Ove praktične vježbe će se prakticirati korak po korak, pri čemu će se koristiti ilustracije koje opisuju svaki pojedinačni korak praktične izrade određenog tehničkog crteža.

U prvih par sedmica kursa koji je namjenjen apsolutnim početnicima, polaznicima će se prezentirati osnovna terminologija vezana za osnove CAD dizajna i procedure koje se primjenjuju u izradi tehničkih crteža.

Sam kurs AutoCAD počinje neophodnim ključnim temama koje objašnjavaju osnove rada sa AutoCAD-om. Osnova metodologije učenja na ovom kursu je da se krene sa nekoliko osnovnih alata koji će omogućiti polaznicima da kreiraju jednostavne crteže. Potom polaznicima nastavljaju sa korištenjem ovih alata i za komplikovanije crteže, a postepeno im se, tokom odvijanja nastave, uvode u upotrebu napredniji alati za projektovanje tehničke dokumentacije.

Nastavak kursa bazira se na dodatnim sofisticiranim tehnikama koje će omogućiti da se AutoCAD dodatno približi polaznicima i potakne njihove kreativne kapacitete u primjeni programa.

Nakon kompletiranja ovog opsežnog bazičnog kursa AutoCAD-a, polaznici će biti u mogućnosti da koriste alate za crtanje i uređivanje, organizuju objekte u slojevima (layer-ima), dodaju tekst i osnovne dimenzije, te pripreme dokument za štampu (plot-anje).

Ciljevi kursa:

Nakon završetka kursa, kandidati će biti u stanju da:

 • Poznaju osnovnu terminologiju i procedure u dizajniranju i izradi tehničkih crteža kao dijela projektne dokumentacije u različitim oblastima primjene
 • Poznaju inferface AutoCAD-a, otvaraju i zatvaraju datoteke, koriste komancu Zoom kako bi podesili prikaz objekata na ekranu.
 • Opišu jedinice, funkcionalne tastere i koordinatni sistem, te kreiraju osnovne objekte, koriste različite tehnike za unos podataka, urade snap objekta, prate snap objekta, izvrše polarno praćenje, i koriste PolarSnap
 • Selektiraju, izmjene i podese karakteristike objekata koristeći hvatanje i komande Move, Copy, Rotate i Array.
 • Kreiraju i upravljaju slojevima (layers) i tipovima linija i dobiju geometrijske informacije sa objekta u slici.
 • Mijenjaju objekte mijenjajući im veličinu, oblik, orijenataciju ili geometrijsku kompoziciju korištenjem Trim, Extend, Offset, Join i drugih komandi.
 • Kreiraju layout-e, te kreiraju i upravljaju pojedinačnim layout-ovima.
 • Kreiraju i uređuju objekta tipa zabilješke koristeći jednolinijski tekst.
 • Unaprijede vizuelnu interpretaciju crteža upotrebom mustri i gradient popune.
 • Kreiraju, uređuju i upravljaju dimenzijama i različitim stilovima dimenzionisanja
 • Krairaju blokove, te iste ponovno koriste kada god im zatrebaju u tehničkim crtežima, koristeći komadne Insert, DesignCenter, kao i paleta sa alatima. Prilagode DesignCenter i paleta sa alatima za unos i kreiranje drugih sadržaja na tehničkim crtežima.
 • Kreiraju višestruke segmentirane višelinijske objekte, kreiraju zakrivljene savitljive objekte i elipse, te dodaju tabele u tehničke crteže.
 • Kreiraju i koriste podešenja sranica, te plotaju dokumentaciju iz layout i model prostora.
 • Koriste template za crteže da pojednostave i ubrzaiju proces kreiranja novih crteža koji sadrže sve zahtjevane stilove dimenzionisanja, teksta i slojeve (layer-e) koje bi inače morali ručno kreirati svaki puta kada kreiraju novi crtež.

Teme koje će biti obrađene na kursu:

 1. Razumijevanje radnog prostora i sučelja AutoCAD aplikacije
 2. Upotreba osnovin alata za crtanje, uređivanje i pregledanje
 3. Organizacija objekata koji se crtaju u layer-e
 4. Umetanje ponovno iskoristivih simbola (blokova)
 5. Priprema poltanja layout-a
 6. Dodavanje teksta, rešetki i dimenzija
 7. Upotreba naprednijih tehnika uređivanja i konstrukcije
 8. Kreiranja lokalnih i globalnih blokova
 9. Podešavanje layer-a, stilova i template-a

 Preduslovi:

Preporučljivo je da student posjeduje osnovna znanja rada na računaru.

Trajanje kursa je 36 časa produktivne nastave.

Cijena kursa je 280 KM -  plaćanje se vrši na dvije rate.

 

PRIJAVITE SE

pogledano 13945 puta

Medij

Kontakt informacije

Gdje se nalazimo

Top