CATIA

NAPREDNE TEHNIKE 3D MODELIRANJA - CATIA

Sve češće korisnici crtanja pomoću računara izlaze iz okvira tradicionalnog i poznatog dvodimenzionalnog svijeta i ispituju mogućnosti trodimenzionalnog prostora. Zahvaljujući napretku aplikacije u ovom smjeru 3D postaje iznimno koristan i opće prihvaćen koncept izrade crtaće projektne dokumentacije. Međutim, prelazak u treću dimenziju zahtjeva od korisnika da donekle promjene način razmišljanja, odnosno svoje crtaće navike.

Zadatak ovog kursa je da kandidate poduči konceptima i metodama 3D modeliranja. Cilj ovog kursa je da da temeljna znanja iz 3D modeliranja, te istraži glavne karateristike CATIA 3D radnog prostora.

 Ciljevi kursa:

Nakon kompletiranja kursa, kandidati će biti u stanju da:

  • Predstave dizajn kreirajući jednostavne pune modele, pune ili površinske modele koristeći višedimenzionalni prostor, ili da sastave model iz više punih modela.
  • Kompletiraju dizajn punih modela dodavajući neophodne detaljne karakteristike, dupliciraju i pozicioniraju 3D modele.
  • Konvertuju 2D objekte u 3D objekte.
  • Dokumentuju 3D dizajn kreirajući 2D crteže za produkciju i vizuelizaciju.
  • Kombinuju dizajnerske ideje koristeći vizuelne stilove, svjetla, alate kretanja kroz model, te renderinge.

Teme koje će biti obrađene na kursu:

  1. Radni prostor za kreiranje skica (Sketcher)
  2. Radni prostor za projektovanje dijelova (Part Design)
  3. Radni prostor za projektovanje žičanih modela (Wireframe and Surface Design)
  4. Radni prostor za projektovanje sklopa (Assembly Design)
  5. Radni prostor za definisanje pogleda i presjeka (Drafting)

 Preduslovi:

Prije nego krenu na ovaj kurs, polaznici trebaju biti vješti u radu sa AutoCAD - om. Preporučljivo je da polaznici imaju iskustva u korištenju Microsoft®  Windows 10.

Trajanje kursa je 35 časova produktivne nastave.

Cijena kursa je 280 KM, a plaćanje se vrši na dvije rate.

PRIJAVITE SE

pogledano 7110 puta

Kontakt informacije

Gdje se nalazimo

Top