JAVASCRIPT

JavaScript je danas jedan od najpopularnijih skriptnih jezika koji zaista nije teško savladati.  Savladavanje JavaScript-a vam omogućava da već na početku pravite jednostavnije zabavne aplikacije, a usavršavanjem sami podižete nivo zahtjevnosti aplikacija. Potražnja za JavaScript programerima je sve veća, pa šta onda čekate?

 Kroz kurs će biti obrađene sljedeće oblasti:

 Uvod u JavaScript okruženje

 1. Sintaksa JavaScript-a
 2. Implementacija i izlazno okruženje
 3. Nizovi i funkcije u JavaScript-u
 4. Tipovi podataka, operatori, promjenljive
 5. Operacije sa nizovima
 6. Petlje i funkcije
 7. Rad sa DOM, HTML objektima, CSS atributima i eventima
 8. Validacija
 9. Debug JavaScript skripti

 Po završetku kursa moći ćete da:

 1. Implementirate JavaScript kod unutar Internet stranica
 2. Pristupate HTML elementima web stranice kako bi ste kreirali različite animacije
 3. Napravite odgovarajuće funkcije u JavaScript-u za izvršavanje složenih radnji

 Obavezno  predznanje HTML-a i CSS-a.

Po završetku kursa polaznici će biti u mogućnosti da samostalno  kreiraju različite web stranice u skladu sa svojim stilovima i interesovanjima.

Kurs traje 2 mjeseca, 30 sati produktivne nastave i košta 250,00 KM, plaća se na dvije mjesečne rate.

 

PRIJAVITE SE

pogledano 3091 puta

Kontakt informacije

Gdje se nalazimo

Top